Адвокатско дружество "Балкански и партньори"

НАШИЯТ ОПИТ

Е ТВОЯТ УСПЕХ!

logo
бюро

И ДАНЪЧНИ ПРАВНИ УСЛУГИ

КОРПОРАТИВНИ

Сфери на дейност

  • Данъчно и осигурително право
  • Търговско и фирмено право
  • Митническо право
  • Процесуално представителство
  • Вещно право
  • Административно право
  • Финансово право
  • Трудово право

За кантората

Адвокатско дружество „Балкански и партньори” е регистрирано съгласно Закона за адвокатурата и е самостоятелно юридическо лице със специален предмет на дейност. Основател и управляващ съдружник в дружеството е адв. Димитър Георгиев Балкански. Благодарение на дългогогишния му опит и участието му в редица срещи на ръководно и експертно ниво в редиците на данъчната администрация, дружеството е насочило своята основна дейност в разрешаването на различни по сложност данъчни и осигурителни казуси.

В този смисъл, основна сфера на дейност на дружеството е предоставяне на адвокатски услуги и консултации в областта на данъчното и осигурителното право, където клиентите могат да разчитат на професионални познания, умения и грижа за интересите на клиента. Дружеството е регистрирано в Софийската адвокатска колегия. […]

Адвокати

Димитър Балкански

Адвокат

Управляващ съдружник и ръководител на експертния екип


Росен Алексиев

Адвокат

Експерт по Международно данъчно облагане


Ивайло Иванов

Асоцииран адвокат

Данъчното и административно право


Ивайло Димитров

Асоциран адвокат

Експерт по данъчен процес - обжалване


Димчо Дяков

Адвокатски сътрудник

Правна помощ на експертния екип


Станка Ангелова

Административен секратар

Данъчно и социално осигурително право


Ивайло Кондарев

Данъчен консултант

Експерт по Закона за ДДС


Димитър Войнов

Данъчен консултант

Експерт по ЗКПО


За контакти

Телефони 02 981 97 72, 088 684 14 86 | Факс 02 988 43 41

Централен офис гр. София, ул. Георги С. Раковски 133,  ет. 1