Димитър Балкански

Адвокат Димитър Георгиев Балкански

Управляващ адвокат и съдружник

Роден в гр. Русе през 1969 г. Адвокат от Хасковската адвокатска колегия. Дипломиран в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1994 г., магистър по право. Започнал професионалната си кариера в данъчната администрация през 1995 г. ,като юрисконсулт в Отдел „Обжалване” на Столично териториално управление на данъчната администрация.

От 2000 г. е назначен за Началник на Отдел „Обжалване” при Регионална данъчна дирекция – София, впоследствие преименована в Дирекция „ОУИ” – София при ЦУ на НАП. В продължение на над 7 години ръководи голям отдел от специалисти и експерти по данъчно и осигурително право, в т.ч юристи и методолози, специализирани при произнасянето на жалби срещу ревизионни и други актове и действия на органите на НАП, както и в защитата им пред съдилищата. Участвал е в множество работни срещи, комисии и симинари, свързани с развитието и усъвършенстването на данъчното и осигурителното право. Автор е на редица публикации свързани с въпросите на данъчното и осигурителното право.

От 2007 г. работи, като адвокат на свободна практика. Специалист в сферата на данъчното, осигурителното, митническото и корпоративното право, както и в сферата на данъчния, административния и гражданския процес. Нещатен съветник е към Комисията по Бюджет и финанси в Народното събрание. Владее английски и руски език.

Росен Алексиев

Адвокат Росен Тодоров Алексиев

Съдружник

Роден в гр. София през 1964 г. Адвокат от Софийска адвокатска колегия. Дипломиран в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1991 г., магистър по право. Завършил през 1995 г. Capital Law School and Graduate Center, Калъмбъс, Охайо, САЩ – магистър по данъчно и търговско право. Започнал професионалната си кариера през 1992 г., като младши съдия в Софийски окръжен съд. От 1993 до 1994 г. е назначен като държавен нотариус в Районен съд – Етрополе. През 1994 г. е районен съдия в Софийски районен съд.

През 1995 постъпва в данъчната администрация, като до 1996 г. е юрисконсулт в Данъчна служба „Слатина” – гр. София. От 1996 г. до 1997 г. е юрисконсулт в БНБ, след което се завръща за една година на предходната си работа. От 1997 г. до 2000 г. работи в Министерство на финансите, Главна данъчна дирекция, отдел „СИДДО” (Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане).

През м. април 2000 г. започва работа като правен съветник в Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков”, след което през месец ноември същата година започва работа в KPMG – България.

От 2002 г. е член на Софийска адвокатска колегия. Специалист в сферата на данъчното, търговското, банковото и корпоративното право, данъчен и граждански процес.

Владее английски и руски език.